Hoogwaardige dienstverlening
en advisering

DeVeranderManagers

DeVeranderManagers BV werkt voor de overheid en voor (non-)profit organisaties in de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociaal-maatschappelijke sector. Onze opdrachtgevers zijn raden van toezicht, raden van bestuur en directies.

‘Grensverleggend veranderen’ is ons werk. Wij dragen vol overtuiging bij aan het ontwikkelen van slimme netwerkstructuren en innovatieve vormen van samenwerking. Dikwijls bewegen wij ons daarbij op het grensvlak van publiek private ontmoetingen. Altijd gaat het om vraagstukken die er werkelijk toe doen; de governance, portfolio, herijking van processen en manieren van met elkaar omgaan - ofwel de organisatiecultuur – zijn aangrijpingspunten voor verandering.

ons motto:

"Aut viam inveniam, aut faciam"

"Ik vind een weg, of ik maak er één". Deze spreuk wordt toegeschreven aan Hannibal, toen hij met zijn olifanten over de Alpen trok rond 216 vC.

Actueel

Doet u mee?

DeVeranderManagers is een netwerkorganisatie. En ons netwerk groeit! Wij gaan graag in gesprek over wat ons inspireert. Klik hier voor meer informatie